תפאורה-יער קסום
תפאורה -פיות הפרח הקסום
עיצוב תפאורה-יער הפיטריות
דמויות שטח-פיות
אירוע קונספט-פיות
דמויות שטח-פיה על פיטריה
תפאורה-אלפית וטרולים
תפאורה-היער הקסום
דמויות שטח-פיות ועצים חיים
דמויות שטח-פיות על פיטריות
דמויות שטח-פיות
דמויות שטח-אלפיים