אוצר פיראטים
הגה אונייה
ספינת פיראטים
שקיי אוצרות
ראש פיראט
תפאורה-תיבות אוצר
דמויות שטח-פירטים
דמויות שטח-פירטים
תפאורה-שודדי הקריביים
תפאורה-תיבות אוצר
אירוע קונספט-שודדי הקריביים
דמויות שטח-פירטים
עיצוב תפאורה-פיראטים
עיצוב תפאורה-תיבות אוצר
תפאורה -פיראטיים
תפאורה-פירטים
אירוע קונספט-פיראטים
עיצוב תפאורה-פיראטים
ספינת פיראטים
תפאורה -שודדי הקריביים