עליסה בארץ הפלאות
בית הילד - סיום 2009
תפאורה לתיאטרון
בניית תפאורה לתיאטרון
בניית תפאורה
תפאורה הר
תפאורה לתיאטרון
בניית תפאורה לתיאטרון
עיצוב תפאורה