ארגזי מסעות
טלפונים
כביסה
מגשים וסאג'ים
מזוודות ישנות
מיטת פנימייה או בית חולים ישנה
מכונות כתיבה
מכונת תפירה
סמוברים
עששיות נפט
פטיליות
פמוטים מעץ
פרימוסים
רדיו ישן
כסא נדנדה