נערה ממש אוצר - עיצוב כניסה
נערה ממש אוצר - עיצוב באיזור השולחנות
נערה ממש אוצר- עיצוב בריכה
נערה ממש אוצר - עיצוב באיזור ההגשה
נערה ממש אוצר - מרכז שולחן
נערה ממש אוצר - מרכז שולחן 2