חמור
כבשים
נחשים
נשר
סוס
ראש איל
תנין
ברבורים
ברווזים
דגים
חולדות
חסידות
יונים
עורבים
פרה