אוצרות 1
אוצרות 2
אריה
אריה 2
גדר דמוי אבן
חצוצרות+דגלים
כדי זהב
כסא מלך
מטבעות זהב גדולות
סטנדים
עמוד עץ מוזהב
קנדלברה
קנדלברה גבוהה