היער הקסום - באר המשאלות
היער הקסום - נדנדת פיה
היער הקסום - עץ מחייך
תפאורה-יער קסום
תפאורה -פיות הפרח הקסום
עיצוב תפאורה-יער הפיטריות